Renoveren

Rekentool

Met de BouwBewust | Rekentool kun je voor verschillende woningtypes uitrekenen wat de slimste isolatiemaatregelen zijn. Met deze tool kun je jouw klant overzichtelijk adviseren over de materialen, verbouwingskosten en geschatte besparing op energiekosten. De rekentool geeft tevens een overzicht van combinaties van ondersteunende producten en maak je eigen offerte.

Start de BouwBewust | Rekentool

Let op: de genoemde Energielabels zijn bij benadering en géén garantie dat deze volledige correct zijn omdat woningen van elkaar verschillen. Wil je klant exact het huidige en straks nieuwe label weten? Dan adviseren wij je een EPA-adviseur in te schakelen. Die kan op basis van een inventarisatie van de woning van je klant een gecertificeerde opname maken.
Toelichting investeringskosten

De investeringskosten zoals doorgerekend in de BouwBewust Rekentool komen uit de Agentschap
NL Publicaties “Investeringskosten energiebesparende maatregelen – Bestaande woningbouw 2013”.
Agentschap NL maakt in diverse studies, analyses, beschouwingen en instrumenten gebruik van kostenkengetallen. Het zijn richtprijzen en hebben als doel een financiële onderbouwing te geven van de kosten die gemoeid zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen. De kostenkengetallen zijn exclusief btw, peildatum is januari 2013.

De kosten zoals hier opgenomen gaan over enkele woningen en maatregelen die worden genomen tijdens een vervangmoment (gemiddelde kosten). De kosten betreffen alle kosten die aan de maatregelen zijn verbonden. Dit zijn alle direct (uurloon, materiaal- en materieelprijzen) en indirect (algemene uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico) gerelateerde kosten. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens en berekeningen worden ontleend.

TERUG NAAR RENOVEREN >