Privacy Policy

Beste bezoeker van onze website,

Als eigenaar van deze website zijn wij, BMN Bouwmaterialenhandel, bestaande uit BMN Bouwmaterialen, BMN Wijcks & Kooy, verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Op deze pagina leest u welke gegevens wij opslaan, met welk doel, hoe wij met deze data omgaan en wat uw rechten hieromtrent zijn.

Onze gegevens

Naam: BMN Bouwmaterialen BV
Adres Hoofdkantoor: Celciusbaan 10, 3439 NC Nieuwegein

Telefoon: 088 – 633 7202

E-mailadres Algemeen: info@bmn.nl
E-mail Functionaris Gegevensbescherming: privacy@bmn.nl

Welke persoonsgegevens bewaren wij van u?

BMN Bouwmaterialen BV beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om gegevens m.b.t.:

Waarom en wanneer slaan wij persoonsgegevens op?
Ÿ Reviews

Als u een review schrijft, kunt zelf kiezen of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers, en of wij contact met u op mogen nemen naar aanleiding van uw review. BMN houd bij wie welke review schrijft.

Ÿ Prijsvragen

Wanneer u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen wij de actie uitvoeren en de prijswinnaars bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Ÿ Nieuwsbrieven en reclame

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders bewaren wij uw adresgegevens

Ÿ  Uw bestelling leveren

Hiervoor hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen wij u op de hoogte houden over uw bestelling en deze uiteindelijk bezorgen. Wanneer het voor uw bestelling nodig is, delen wij uw gegevens met partners van BMN, bijvoorbeeld bezorgdiensten en ons distributiecentrum. En als u op BMN.nl iets bestelt bij een externe verkoper, dan ontvangt ook hij uw gegevens. Van onze externe verkopers eisen wij dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

Ÿ  Uw account mogelijk maken

U maakt een eigen account aan zodat u allerlei zaken niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Wij bewaren ook uw eerdere bestellingen zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden. Voor deze service slaan wij de volgende gegevens op: naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en eventuele interesses.

Ÿ Analyse website

BMN Bouwmaterialen BV analyseert anonieme data van bezoekgedrag op onze website, zoals de volgorde waarin pagina’s worden bezocht, welke knoppen er worden aangeklikt en hoe lang bezoekers op een pagina verblijven. Zo kunnen wij het gebruikersgemak van onze de website verbeteren én onze producten en diensten beter afstemmen op de voorkeuren van onze klanten en bezoekers. 

Ÿ Wettelijke verplichting

BMN verwerkt persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Ÿ Fraudebestrijding

BMN gebruikt  klantgegevens om fraude te onderzoeken, te bestrijden en te voorkomen. Als dit ons wettelijk verplicht, geven wij voor dit doel klantgegevens aan de overheid.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren (zie hierboven) waarvoor de betreffende gegevens zijn verzameld.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw gegevens nemen wij bijzonder serieus. BMN Bouwmaterialen heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice of mailen naar info@bmn.nl.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden

BMN Bouwmaterialen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend als dat nodig is om onze overeenkomst na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sommige partnerbedrijven hebben uw gegevens nodig om uw opdracht te voldoen. Met de bedrijven waar dit van toepassing is hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten, waarmee zij u en ons eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid garanderen. BMN Bouwmaterialen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES
Dit soort cookies gebruiken wij

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies maken dus geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich ook ten alle tijden afmelden voor het toestaan van cookies. Hiervoor stelt u uw internetbrowser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Via die instellingen kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Zo krijgt u een persoonlijke winkelervaring

BMN gebruikt informatie omtrent surf-en zoekgedrag, bewaard uit cookies om uw winkelervaring persoonlijk te maken.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt recht op openheid van zaken van ons. Een kleine opsomming: het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt bij ons dus een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand te laten mailen naar u of naar een door u genoemde organisatie. Voor de veiligheid vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Tip: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Heeft u verder nog vragen?
Mail onze Data Privacy Officier: privacy@bmn.nl 

 

Bouwbewust is een initiatief van BMN bouwmaterialen