Logistiek

BLVC-plan

Het BLVC-plan wordt door steeds meer gemeenten vereist. Het beschrijft hoe tijdens de uitvoering van een project wordt omgegaan met de overlast die het project veroorzaakt voor de omgeving. Door vroegtijdig na te denken over de effecten op de omgeving kunnen beheersmaatregelen en communicatie integraal deel uitmaken van het project. Weerstand bij omwonenden en de omgeving kan hierdoor worden beperkt en klachten worden voorkomen. Dat levert tijdswinst en dus geld op voor het project. BouwBewust | Logistiek sluit aan op de onderdelen uit het BLVC-Plan.

Bereikbaar-, Leefbaar-, Veiligheid

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn de pijlers van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor de bewoners en werkenden binnen een gebied. Vrachtverkeer heeft een belangrijk aandeel in de luchtverontreiniging. Bouwverkeer beïnvloedt daarenboven ook nog eens de veiligheid binnen een gebouwde omgeving. Samen met onze klanten willen wij helpen bij het veiliger, gezonder en duurzamer bouwen.

BEREIKBAARHEID
Verkeersproblematiek in bebouwde omgevingen door renovaties

Oorzaken en gevolgen:

 • Binnensteden 3-5 van 10 vrachtwagens tbv bouwplaats.
 • Aantal busjes personeel en materiaal nog vele malen meer.
 • Lage bezettingsgraad vrachtwagens.
 • Versperring doorgangswegen door transport en voorraad.

Oplossingen:

 • HUB op één van de 86 locaties van CRH BMH. Hier worden alle materialen (inclusief die van co-makers) aangeleverd en op vaste momenten door getransporteerd naar de bouwlocatie.
 • Vanuit de HUB –maar standaard ook vanuit de Regionale Distributie Centra- wordt JIT geleverd in de verkeersluwe uren. Hiervoor brengen wij samen de opdrachtgever de verkeerssituatie rondom het bouwproject in kaart.


LEEFBAARHEID

40-50% inwoners NL woont in verstedelijk gebied

Oorzaken en gevolgen:

 • Toename bouwverkeer in binnensteden.
 • Vervoer complexere (prefab) materialen, speciaal vervoer.
 • Versperring doorgangswegen door transport en voorraad.

Oplossingen:

 • Door inzet sjouwploegen de materialen direct uitlopen achter de verwerkers dan wel lossen op hoogte in gebouw zodat de materialen niet op de stoep blijven staan.
 • Afvalretour nemen in BouwBewust containers zodat de stoepen en wegen na 17.00 uur vrij zijn. Of we zorgen ervoor dat de containers op de steigers staan.
 • Inzetten van mobiele voorraadcontainers om aantal leveringen te verminderen.

VEILIGHEID
Binnenstedelijk renoveren brengt onveiligheid voor omwonenden

Oorzaken en gevolgen:

 • Spitsuren binnen stad in combinatie met groot transport veroorzaakt opstoppingen.
 • Materialen en afvalcontainers staan op de straat/stoep, geeft overlast voor bewoners en winkeliers.
 • Diefstalgevoeligheid in verband met opslag materialen.

Oplossingen:

 • Mobiele voorraadcontainers en werkplaatsen die ’s avonds weggereden kunnen worden.
 • Wij plannen het transport op basis van het BLVC-plan waardoor de bebouwde omgeving maximaal ontzien wordt in combinatie met het door de opdrachtgever tijdige voorlichten van alle betrokkenen.

Meer weten?
Download een Voorbeeld BLVC-plan.

TERUG NAAR LOGISTIEK >