Logistiek

Binnenstedelijke logistiek

Binnenstedelijke logistiek betreft alle aan- en afvoer van bouwmaterialen, (mobiele) opslagmiddelen en kleinschalig afval rondom de bouwplaats. Wij maken daarbij gebruik van de structuur van het BLVC-plan waarbinnen al onze logistieke services een plek hebben. Dit zijn immers de cruciale succesfactoren bij vergunning verlening en aanbestedingen.

De verschuiving van buitenstedelijk bouwen naar binnenstedelijk renoveren en herontwikkeling, vraagt om andere logistieke oplossingen. Bij binnenstedelijk renoveren heb je te maken met afwijkende benodigdheden en bouwprocessen, kleinere seriegrootten in bouwproject, kleinere bouwplaatsen, vervoer complexere (prefab) materialen, toenemende onveiligheid omwonenden en afnemende luchtkwaliteit door toename bouw- en werkmantransport. Je zoekt dan naar een bouwmaterialenleverancier die je kunt helpen om de afvoer van bouwmaterialen, -materieel en eventueel kleinschalig afval zo efficiënt mogelijk te verzorgen.

Cruciale succesfactoren

Onze bouwmateriaalvestigingen maken gebruik van de structuur van het BLVC-plan waarbinnen al onze logistieke services een plek hebben. Dit zijn immers de cruciale succesfactoren, bij vergunning verlening en aanbestedingen, het opnemen van de juiste bouwlogistieke oplossingen.

Samen met de co-makers

Door het inrichten van een HUB op één van onze 86 locaties kan al het transport gebundeld worden en op vaste momenten op verkeersluwe tijdstippen uitgeleverd worden. Onze accountmanager is aanspreekpunt voor alle betrokken leveranciers, uitvoerders en co-makers.

  • Toelichting: Vervoer naar de HUB kan door derden gedaan worden of door onze transportorganisatie. Vanaf de HUB transporteren wij de materialen naar uw bouwplaats.
  • Resultaat: Besparing van kilometers –dus CO2 reductie- en brengt rust op de bouwplaats. De uitvoerders kunnen zich concentreren op het bouwproces en worden niet continu gestoord door transporteurs. Eenvoudig rekensommetje hoeveel tijd dat bespaart!

TERUG NAAR LOGISTIEK >