Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

BouwBewust is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van/of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlands wet.

Door DGMR zijn verschillende energiebesparende maatregelen doorgerekend voor zes verschillende AgentschapNL voorbeeldwoningen uit verschillende bouwjaren. Er is gebruikgemaakt van de uitgangspunten uit de AgentschapNL publicatie Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande bouw, januari 2011. De 6 referentiewoningen zijn de rijtussenwoning (1965-1974), rijtussenwoning (1946-1964), portiekwoning tussendak (1946-1964), galerijwoning hoekmidden (1965-1974), 2-onder-1 kapwoning (t/m 1964) en vrijstaande woning (t/m 1964). Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van het door DGMR ontwikkelde Energiecertificaatsoftware Woningbouw voor Windows (ECW), welke is gebaseerd op de ISSO publicatie 82.1.

De constructiedelen zijn in de huidige situatie niet geïsoleerd. Wanneer er wordt gekozen voor een goede oplossing voor gevel of dak (vanaf Rc 3,5) gaat de rekentool ervan uit dat extra aandacht aan luchtdichting wordt besteedt. Echter, in de EPA methodiek staat kierdichting enkel voor de aansluitingen bij ramen en deuren.

Let op: Het energielabel en het verbruik zoals weergegeven in de rekentool is indicatief en is gebaseerd op referentiewoningen. De ingeschatte kosten voor energie zijn sterk afhankelijk van de woning en het bewonersgedrag.

Bouwbewust is een initiatief van BMN bouwmaterialen